POLAK SŁOWIANIN PAPIEŻEM   POLAK SŁOWIANIN PAPIEŻEM
 
Pośród  niesnasków  Pan  Bóg  uderza
w  ogromny  dzwon,
dla  Słowiańskiego  oto  Papieża
otwarty  tron.
A  trzebaż  mocy,  byśmy  ten  Pański
dźwignęli   świat…
Więc  oto  idzie  –  Papież  Słowiański
ludowy  brat…

(Juliusz Słowacki, 1809 - 1849)