MATKA NIENARODZONYCH DZIECI   MATKA NIENARODZONYCH DZIECI

Bóg  jest  dawcą  życia, a  Matka  jego Najświętsza Maryja jest Matką każdego człowieka, również tego nienarodzonego. Czerwony  Krzyż  znak  miłości i szacunku dla istoty ludzkiej w Polsce i Europie został zlikwidowany i zamieniony  na  żmiję. Na Jasnej Górze  znajduje się Centralny Ośrodek Duchowej  Adopcji Dziecka Poczętego. Dzięki temu  ruchowi  udziela  się pomocy zarówno dzieciom  poczętym, których życie jest  zagrożone,  jak  i cierpiącym rodzicom.

,, Naród , który  zabija  własne  dzieci jest  narodem  bez  przyszłości ,,
Jan Paweł II – Kalisz