STAN WOJENNY    STAN WOJENNY 
13 GRUDZIEŃ  1981  


To haniebna data. Reżim komunistyczny bał się utraty władzy, Polska Zjednoczona Partia  Robotnicza  wprowadza  stan  wojenny.
Terror, aresztowania, internowania,
zmuszanie  Polaków do opuszczenia Ojczyzny, ograniczenie wolności.
Na czele tego zamachu stanęli najgorliwsi przyjaciele Moskwy nazywając się WRON-a wojskowa  rada ocalenia narodowego.
"SOLIDARNOŚĆ"  fenomen na  skalę  światową, nadzieja na wolną Polskę  - została zamordowana!