WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY   WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY

W 1990 roku  korona wróciła na głowę 
Orła Białego, ale krzyża  znaku zwycięstwa  Sejm Rzeczpospolitej nie pozwolił umieścić  w  koronie. Tak rozpoczęła  się w Europejskiej Polsce walka z Chrystusowym Krzyżem.
Naród  nie  zaufał  Panu  Bogu  -  wybrał mamonę.
Zaczęto wyprzedawać polskie fabryki,  
cukrownie, stocznie,  ziemię itp. - licząc  
na  wielkie zyski. Hasło w odradzającej się 
Polsce brzmiało: Pierwszy  milion  należy ukraść.  
                     
Tylko pod krzyżem                     
tylko pod tym znakiem,                     
Polska jest Polską,                     
a Polak Polakiem.