KSIĄDZ IGNACY SKORUPKA   KSIĄDZ IGNACY SKORUPKA

- Kapłan, który stał się narzędziem  w rękach Matki Bożej.
- Trzymając krzyż w dłoni, poprowadził  Naród Polski do zwycięstwa nad komunistyczną zarazą.
- Śmiertelnie raniony, otrzymuje ostatnie namaszczenie z rąk Jezusa.
- Poległ na polu chwały.
- Wiara , Polska i Honor zostały uratowane.

CUD NAD WISŁĄ - 15. 08.1920 ROK  

Księże  Ignacy  prowadź  Polskę  do zwycięstwa!