ŚWIĘTY BRAT ALBERT   ŚWIĘTY BRAT ALBERT

Być  dobrym  jak  chleb ..…  


W 1863 roku w powstaniu styczniowym został ciężko ranny i stracił nogę. Był wybitnym artystą, namalował wiele obrazów. Najbardziej znanym jego dziełem jest postać Jezusa Chrystusa ,,Ecce Homo,, Po pewnym czasie porzuca malarstwo, przywdziewa  habit św. Franciszka i poświęca swoje życie pomocy ubogim. W Krakowie prowadzi przytułek dla biednych i nędzarzy.

Święty Bracie Albercie broń Polskę od nędzy i wrogów!