TU BIJE SERCE MATKI   TU BIJE SERCE MATKI

Nauczyli się Polacy ze wszystkim uciekać do Matki Bożej Królowej Polski.
Zanoszą jej swoje prośby, troski, radości. Zawierzają swoje rodziny, bliskich, ojczyznę, a przede wszystkim swoje dzieci.
Maryja matka wszystkich ludzi z radością wysłuchuje wszystkie nasze prośby i oddaje je w ręce swojego kochanego syna. Matko Naszej

Nadziei - módl się za nami!