KATYŃ – SMOLEŃSK    KATYŃ – SMOLEŃSK   
NA  NIELUDZKIEJ  ZIEMI
EKSTERMINACJA  NARODU POLSKIEGO

* wywózki  na  Sybir       
* ludobójstwo
* niewolnicza  praca   
* głód    
* choroby
* łagry   
* katownie
* zsyłki
* obozy  koncentracyjne  
* katastrofy      
* obozy
* rozpacz
* cierpienie
* gwałty
* śmierć
* zabójstwa
* mordy  

BOLESNA KRÓLOWO POLSK I –
RATUJ POLSKĘ!