HETMANKA

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą,  wielką miłością bliźniego i Różańcem”   

Sługa Boży August Hlond