SERCE JEZUSA i MARYI 
DWA SERCA, KTÓRE CZŁOWIEKA
UKOCHAŁY 

 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości -
zmiłuj się nad nami Serce Maryi,
najczystsze i najpokorniejsze  -
módl się za nami........