JAN PAWEŁ II o różańcu:
 
„Zachęcam wszystkie osoby, aby odnawiały każdego dnia duchową więź z Maryją Panną, rozważając z Nią tajemnice Jej Syna, przez odmawianie Świętego Różańca”