CHRZEST POLSKI 

Rok 966 jest datą, od której rozpoczynają się dzieje Polski.
Polska w symbolu orła białego bierze krzyż Chrystusowy  na swoje ramiona i dźwiga go z pomocą Jezusa i Maryi.   

Jezu Chryste - umacniaj Polskę w wierze!