JÓZEF PIŁSUDSKI NACZELNIK POLSKI

Siostra Faustyna Kowalska miała widzenie, w którym zobaczyła Sąd Boży nad Józefem Piłsudskim w dniu jego śmierci (12 maja 1935 r.). Groziło mu potępienie wieczne (piekło), ale Matka Boża wstawiła się za nim i uprosiła mu ciężki czyściec. Na obrazie widzimy jak Matka Boża swoją piąstką upomina marszałka: Józek zostaw grzech, zostaw uwodzenie kobiet! Ty masz inny cel w życiu: broń Polskę i świat przed zalewem czerwonej zarazy bolszewickiej, a ja ciebie w tej walce poprowadzę!

Matko Boża – ratuj Polski Naród!