ŚLUBY KRÓLA JANA KAZIMIERZA    ŚLUBY KRÓLA JANA KAZIMIERZA
1 KWIECIEŃ   1656  r.

W  Katedrze Lwowskiej  podczas uroczystej mszy świętej, w obecności senatorów, biskupów, szlachty i ogromnych rzesz zwykłego ludu, król Jan Kazimierz dokonał koronacji Matki Bożej na Królową Korony Polskiej. Śluby złożone przez króla były konsekwencją zwycięskiej obrony Jasnej Góry przed  Szwedami.