OPIEKUNKA POLSKI WALCZĄCEJ   OPIEKUNKA POLSKI WALCZĄCEJ

Druga wojna  światowa  to  koszmar  i wielka tragedia Narodu  Polskiego. Tak po ludzku nie było szans na przetrwanie. Najeźcy w swoich planach zaplanowali zniszczyć biologicznie  cały  naród,  a Polskę wymazać  na zawsze  z  mapy świata. Jednak Naród Polski  wiedział  u kogo szukać ratunku, swój los oddał w ręce Maryji Matce  Jezusa. Polacy  walczyli  na wszystkich frontach świata - za  wolność  naszą  i  waszą. Zginęło  6 000 000  Polaków!, a  drugie  tyle przywłaszczyli  sobie  bolszewicy  do  swego imperium  CCCP,  razem  z  terenami Polski  wschodniej.