Matka Boska Częstochowska   Matka  Boska  Częstochowska
 
ubrana  perłami Cała  w  złocie  i brylantach,  modli  się  za  nami. O  Ty, której  obraz  widać w każdej  polskiej chacie i  w  kościele  i  w sklepiku  i  w pysznej   komnacie, Która  perły masz  od królów,  złoto  od  rycerzy W  którą wierzy  nawet  taki,  który  w nic nie wierzy, Matko  Boska  Częstochowska, zmiłuj  się  nad nami ! Nieraz  potop  nas zalewał, krew  się rzeką  lała, A  wciąż klasztor  w  Częstochowie stoi  jako skała                                     
(Jan Lechoń)