Matka Boża Jasnogórska    Matka Boża Jasnogórska

Gwiazdą lśni nam w cieniu życia
Zorzą szczęścia na błękicie
Niźli zorza promienista
Niż aniołów chóry czysta