Tak przy Polskich kapliczkach wychwalali Polacy Pana Boga prosząc i dziękując   Tak przy Polskich kapliczkach
wychwalali Polacy Pana Boga prosząc i dziękując Matce Bożej za wszelkie łaski