HETMANKA Jasnogórska   HETMANKA

Jasnogórska  Pani  Tyś  naszą  Hetmanką Polski  Tyś  Królową  i najlepszą  Matką. Spójrz  na  polskie  domy  na  miasta  i  wioski niech  z  miłości  Twojej  słynie  naród  Polski. Dziękujemy   Matko   za  Twe  liczne  dary, które   przez  sześć  wieków  dajesz nam  bez  miary.  

Maryjo,  Królowo  Polski ! Jestem  przy  Tobie, pamiętam,  czuwam.