KATYŃ – SMOLEŃSK   KATYŃ – SMOLEŃSK   
NA  NIELUDZKIEJ  ZIEMI
EKSTERMINACJA  NARODU POLSKIEGO
* wywózki  na  Sybir       
* ludobójstwo
* niewolnicza  praca   
* głód    
* choroby
* łagry   
* katownie
* zsyłki
* obozy  koncentracyjne  
* katastrofy      
* obozy
* cierpienie
* gwałty
* śmierć
* zabójstwa
* mordy  
BOLESNA KRÓLOWO POLSK I – RATUJ POLSKĘ!