Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej dar dla Kościoła Parafialnego w Osiek nad  Wisłą   Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej dar dla Kościoła Parafialnego w Osiek nad  Wisłą