Maryja w Częstochowie tron swój wzniosła   Maryja w Częstochowie tron swój wzniosła Wielka, można i wyniosła Lecz najczulsza z matek ziemi Cierpi razem z dziećmi swemi