Matka Boża w STUTTHOF   Matka Boża w STUTTHOF

Niemiecki obóz koncentracyjny
wymordowali ok. 85 tys. ludzi