PAPIEŻ  W OBJĘCIACH  MARYI   PAPIEŻ  W OBJĘCIACH  MARYI

- Ojciec Święty cudownie ocalał, aby spełnić polecenia Maryi z objawień Fatimskich.
- 25 marca 1984 roku przed statuą Matki Bożej Fatimskiej ustawionej przed bazyliką Świętego Piotra, wraz z biskupami całego świata Jan Paweł II   dokonuje poświęcenia świata, a zwłaszcza Rosji   Niepokalanemu Sercu Maryi.
- Komunistyczny Związek Radziecki  rozpadł się, a Rosja jest na drodze do nawrócenia.

Królowo Świata – módl się za nami!