SERCE JEZUSA   SERCE JEZUSA

Twemu  Sercu  cześć  składamy,
o  Jezu  nasz  o  Jezu,
Twej  litości  przyzywamy,
O  Zbawicielu  drogi.
Chwała  niech  będzie
zawsze  i  wszędzie.
Twemu  Sercu , o  mój  Jezu !