KSIĄDZ  JERZY  POPIEŁUSZKO   KSIĄDZ  JERZY  POPIEŁUSZKO

- Kapłan, który  pragnął  naśladować Chrystusa, aż  do  samego  końca
- Towarzysz ukazuje tajne i ocenzurowane    plany  rozwoju  Polski Ludowej
- Kat  stoi  na straży wytyczonych  zaleceń    komitetu  centralnego
- Kruki krążą  nad Polską, aby ją rozdziobać
- Wolność  krzyżami się mierzy