ZAMACH NA JANA PAWŁA II   ZAMACH NA JANA PAWŁA II
 
- Męczennicy  wybielają  swoje  szaty  we  krwi  Baranka, każdego  roku za  wiarę  w Jezusa  ginie    około  17 tys.  chrześcijan

- Zamachowiec  z  pistoletem w dłoni,  za  maską kryją   się prawdziwi  zleceniodawcy  zamachu

- Niewiasta  z  różańcem w dłoni  jest to skuteczna  broń    dla  ludzi  wierzących w Jezusa  Chrystusa