TRYPTYK CYWILIZACJA  ŚMIERCI   CYWILIZACJA  ŚMIERCI

Tryptyk  ten powstał po obejrzeniu szokującego filmu pt. ,,Niemy Krzyk,, jak trzymiesięczny płód dziecka w łonie matki cierpi i ucieka przed narzędziem lekarskim, krzyczy z bólu i strachu. Twórca filmu – amerykański ginekolog Bernard Nathanson opowiada o swoim nawróceniu.

Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca...                         
(Jan Paweł II)