TRYPTYK CYWILIZACJA  ŚMIERCI   TRYPTYK     
  
Prawe skrzydło
Produkcja  kosmetyków  z płodów ludzkich
 
Środek
Ukrzyżowany Jezus Chrystus
      
Lewe skrzydło
Eutanazja

Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca...                         
(Jan Paweł II)