Chrystus   Chrystus

Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? W czym zasmucił, albo w czym zawinił? Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, A tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

Krwi Chrystusowa, przelana na krzyżu – wybaw nas!