Archanioł Boży Gabriel   Archanioł Boży Gabriel

Archanioł Boży Gabriel, Posłan do Panny Maryji. Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo ku Niej: Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Święty Gabrielu Archaniele – módl się za nami!