W  KRZYŻU  CIERPIENIE   W  KRZYŻU CIERPIENIE

W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie,
w krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie Boże, raz pojąć może,
ten nic nie pragnie, nie szuka.