JEZUS UKRZYŻOWANY   JEZUS UKRZYŻOWANY

W  krzyżu  osłoda,
w   krzyżu  ochłoda,
dla  duszy  smutkiem  zmroczonej.
Kto  krzyż  odgadnie,
ten  nie  upadnie,
w  boleści  sercu  zadanej.