BISKUP  WILHELM  PLUTA   BISKUP  WILHELM  PLUTA

Budowniczy mostów między ludzkich. Był nadzieją dla mieszkańców ziem zachodnich, którą zamieszkuje bardzo dużo ludzi nieprzychylnych Polsce i Kościołowi.
Był filarem zaufania na Prawdzie i na Jezusie Chrystusie.