Sztokholm 
Rodziny z Kościoła Domowego w obecności biskupa  Andersa  Aboreliusa.