Sztokholm grudzień 2010 r.
Rekolekcje o. Melchior Królik z Jasnej Góry.