Jasna Góra czerwiec 2008 r.
Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.