Rokitno sierpień 2010  r.
Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, dar dla Sanktuarium Jasnogórskiego