Sierpień 2011r.
Marielund  Pielgrzymka  różańcowa.