Jezus i Święci

 SERCE JEZUSA DUCH ŚWIĘTY  BOŻE DZIECIĘ  JEZUS MIŁOSIERNY  WISI NA KRZYŻU  W  KRZYŻU  CIERPIENIE
 JEZUS UKRZYŻOWANY  JEZUS UKRZYŻOWANY JEZUS  KSIĄDZ  JERZY  POPIEŁUSZKO   POGRZEB Jana Pawła II       ZAMACH NA JANA PAWŁA II 
Jezus Miłosierny i Św. Faustyna JAN  BOSKO Chrystus Archanioł Boży Gabriel Serce Jezusa Króla Świata Całun Turyński
Biskup Wilhelm Pluta Biskup Wilhelm Pluta BISKUP  WILHELM  PLUTA   Jan Paweł II i Biskup Wilhelm Pluta ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE  Święta Rodzina 
    TRYPTYK CYWILIZACJA  ŚMIERCI    TRYPTYK CYWILIZACJA  ŚMIERCI