ŚW. STANISŁAW KOSTKA

Stanisław miał wizję, w której Matka
Boża z dzieciątkiem Jezus pochyla się
i składa mu w ramiona dzieciątko.

Patronie Polskiej młodzieży – módl się za nami!