Wołyń 1943   LUDOBÓJSTWO NA WOŁYNIU
Podczas II wojny światowej Naród Polski był mordowany nie tylko przez Niemców i Rosjan, ale i przez nacjonalistów ukraińskich, którzy opętani nienawiścią do Polaków zamordowali ok. 200 000 osób. Pod osłoną nocy podpalali i mordowali całe wsie i miejscowości gdzie mieszkali Polacy, a podczas dnia szczególnie w niedzielę otaczali kościoły i je podpalali razem z modlącymi się w nich wiernymi, a tych którzy próbowali ratować się przed spaleniem w bestialski sposób zabijali, torturowali, kaleczyli, obcinali ręce, nogi, głowy ...., nikomu nie darowali życia. Do tego celu używali broni palnej, nafty, benzyny, wideł, kos, sierpów, noży, siekier itp. narzędzi.
Obecnie na Ukrainie czci się tych oprawców stawia się im pomniki są patronami ulic, placów, szkół.

Boże - ratuj świat przed ludobójstwem, terroryzmem i wszelką nienawiścią człowieka do człowieka!